ทวิสเตอร์สัญญาว่าจะพัฒนาการตอบสนองกับรายงานจากผู้ใช้ให้ไวขึ้น

ทวิสเตอร์ได้ให้ความสำคัญกับการตอบสนองรายงานต่างๆจากผู้ใช้ให้ไวขึ้น โดยทวิสเตอร์ได้ลงทุนพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด รวมถึงระบบภายในบริษัทด้วย โดยบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มความแข็งแรงของระบบการต่อต้านความรุนแรงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

ในขณะนี้ทวิสเตอร์ได้ได้แบนทวิสที่มีเนื้อหารุนแรง น่ากลัว หยาบคาย ต่างๆ รวมไปถึงการรายงานการคุกคามทางเพศมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือการตอบสนองต่อรายงานต่างๆที่ผู้ใช้รายงานต่อทวิสเตอร์ให้ไวขึ้น

อ้างอิง: Theverge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *